لوله و اتصالات

لوله و اتصالات شغلی است در رابطه با نصب و تعمیر سیستم های لوله کشی که مایع ، گاز و گهگاهی مواد جامد را منتقل میکنند.

@image


از لوله و اتصالات در کارها و تنظیمات مختلف استفاده میشود از جمله :

•ساخت

•هیدرولیک

• پالاشگاه

•مسائل هسته ای و . . .

لوله و اتصالات اغلب در معرض خطرات موادی همچون آزبست ، سرب ، آمونیاک ، بخار ، گاز ، رزین و مواد حلال مانند بنزین می باشند.

در ساخت استخر، لوله و اتصالات از مهم ترین عوامل به حساب می آید.

لوله و اتصالات بسته به جنس به اقلام زیر دسته بندی می شوند:

•لوله و اتصالات استیل

•لوله اتصالات pvc-u

•لوله و اتصالات مسی

•لوله و اتصالات آلومینیومی

•لوله و اتصالات شیشه ای

•لوله و اتصالات پلاستیکی

محصولات مرتبط