ساخت استخر مرحله اول

مرحله اول ساخت استخر ، طراحی اولیه می باشد.


@image


شما با طراحی استخری که خواهید ساخت آغاز میکنید.

استخر مورد نظر شما گرد خواهد بود یا مربع؟استخرتان میخواهید چه رنگی باشد؟

طراحی با جزئیات بیشتر ، بیشترین ارزش را دارا خواهد بود.

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

محصولات مرتبط

مقالات مرتبط